სარეკლამო სააგენტო

განავითარე შენი ბიზნესი ჩვენთან ერთად

ტელევიზია

სატელევიზიო რეკლამა ნებისმიერ ქართულ არხზე

ინტერნეტი

ჩვენ გთავაზობთ ინტერნეტ მომსახყრების სრულ პაკეტს

გარე რეკლამა

ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა ლოკალური ბაზრის ყველა სააგენტოსთან.

ბეჭდვა

ყველა სახის ბეჭდვა

პრესა

რეკლამა გაზეთებსა და ჟურნალებში

რადიო

რეკლამა ნებისმიერ რადიო სადგურში

ბრენდირება

სავიზიტო ბარათები, აქსესუარების ბრენდირება.

ბითიელ მარკეტინგი

ბრენდინგი და პრომო აქციები ხალხმრავალ ადგილებში