ინტერნეტი

ინტერნეტ რეკლამა

ინტერნეტ სივრცეში რეკლამის განთავსება ჩვენს ეპოქაში არის ყველაზე ეფექტური და პოპულარული

ადგილობრივი საიტები

განთავსება ქართულ საიტებზე, მედია გეგმის შემუშავება,  შედეგების ანალიზი, სტატისტიკა, ინფორმაციების შეგროვება

უცხოური საიტები

ნებისმიარი სახის განთავსება უცხოურ და ინტერნაციონალურ საიტებზე, შედეგების ანალიზი, სტატისტიკა, კამპანიის შედეგების საზომი ხელსაწყოები

სოციალური მედია

advertising on social media platforms, any type of service with high quality targeting and reporting, რეკლამა სოციალურ ქსელებში, ნებისმიერი სახის სევისი